Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

 

AKTUALNOŚCI:

Anna Duszczyk

Barbara Antosiewicz
    
Jolanta Wołkiewicz
    
Elżbieta Szubińska    

Kamila Gruba    

Ewa Piotrowska    

Anna Michalik    

Teresa Dydek    

Stela Ciechańska     

Paweł Woźnica    

Wanda Redzik

Jarosław Kozłowski    

Grażyna Rechnio    

Weronika Kowalska

Arkadiusz Pomierny    

Katarzyna Pawlak
    
Janusz Wójtowicz
    
Edyta Prasuła

s. Dorota Podsiad    

x. Robert Pogorzelski    

Małgorzata Michalczyk

Anna Okoła

Ewa Dzięcioł  

Sekretariat  Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego (Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum) jest czynny codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00.
Telefon i fax do sekretariatu: 25 757 22 70

img 8478W dniu 15 września 2009 r. odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie i z dniem 1 października 2009 r. dyrektorem naszej szkoły jest Pani Anna Duszczyk.

Po 9 latach pracy pedagogicznej w naszej szkole p. Anna Duszczyk może pochwalić się imponującym dorobkiem zawodowym.

Jest nauczycielką języka angielskiego na miarę XXI wieku. Zwraca dużą uwagę na kształtowanie u uczniów tak koniecznej we współczesnym świecie umiejętności, jaką jest sprawne korzystanie z różnych źródeł informacji. Jej uczniowie z wielkim powodzeniem współzawodniczą w międzyszkolnych konkursach językowych.

P. Anna Duszczyk jest nie tylko nauczycielem, ale także wychowawcą. Umiejętnie zachęca swoich wychowanków do pracy na rzecz klasy i szkoły. Należy do współorganizatorek szkolnych wycieczek, a także ogólnoszkolnych czy środowiskowych imprez kulturalno – rozrywkowych.

Jej współdziałanie z rodzicami opiera na znajomości środowiska, w którym wychowują się uczniowie. Cieszy się autorytetem wśród rodziców i uczniów. Postrzegana jest jako osoba cierpliwa i sprawiedliwa, ale także dbająca o porządek i dyscyplinę.

Należy do grupy osób, dzięki  którym doszło do rozwoju szkolnej gazetki Żaczek oraz szkolnej strony internetowej. Przedsięwzięcia i zadania podejmowane do tej pory przez p. Annę Duszczyk  przyczyniły się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.

 

Wrzesień 2014

1 września na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014-2015 przybył  do nas Wójt Gminy Siennica p. Grzegorz Zieliński. Społeczność szkolna gromkimi brawami i nieukrywaną radością przyjęła przekazaną przez p. Wójta wiadomość, że osobą pełniącą funkcję dyrektora naszego Zespołu Szkół w Żakowie będzie dalej, kochana i szanowana przez nas oraz niezawodna na tym stanowisku już od pięciu lat, Pani Dyrektor Anna Duszczyk.
Przed nami znów bardzo  dobry, rodzinny i owocny w sukcesy czas!:) [T.D.]

 

img 8490

Aktywna tablica

aktywna tablica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

gab 07

Pro Masovia dla Żakowa

promasovia

Zielone szkoły - galerie

Programowanie - ucz się i startuj w konkursach

business-15822 640

Impreza? Tak, ale bezpiecznie!

Sport

berek

UKS „BEREK’ ŻAKÓW realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Organizacja zajęć sportowych, lekkoatletyki, piłki nożnej, tenisa stołowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Siennica  reprezentowanym przez wojta p. Grzegorza Zielińskiego a Uczniowskim Klubem Sportowym „Berek” Żaków. Kwota dotacji wynosi 5000 zł + środki własne 500 zł.

 

Aktualności

Podsumowania

20-lecie Berka

20-lecie Berka - prezentacja (pdf)

Ale zajrzyj także tu:

 herb2

Logowanie

Nowy artykuł

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie Rights Reserved.